SLOVPACK SK s.r.o.

Kontakty

kontaktujte
nás

SLOVPACK SK s.r.o.

Dlhá 85, 010 09 Žilina
Slovensko

IČO:  36 409 740
DIČ:  SK2020100357

Kočkár Ivo, konateľ
Kusmič Vlastimil, obchod ČR
Ing. Langová Marcela, obchod EU
Ing. Gejza Katona, obchod SK, CZ, HU, EU
Ing. Michal Lisý, obchod SK, CZ, EU
Štrbová Janka, logistika
Ďuráčiková Katarína, ekonóm
Vavková Katarína, fakturácia
Jurov Ján, vedúci výroby